Zaštita na radu Stručni poslovi zaštite na radu, uspostava sustava zaštite na radu, vođenje poslova za poslodavce, izrada procjene rizika, osposobljavanja, ispitivanja...! Detaljnije Zaštita na radu Koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja, izrada plana izvođenja radova...! Detaljnije Zaštita od požara Ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, procjene ugroženosti od požara, plana zaštite od požara, elaborata ZOP...! Detaljnije Zaštita od požara Distributer opreme STAT-X za sustave gašenja kondenziranim aerosolom sukladno HRN EN 15276, projektiranje, ugradnja, održavanje...! Detaljnije Odimljavanje Distributer opreme D+HE za sustave odvođenja dima i topline u požaru sukladno HRN EN 12101, projektiranje, ugradnja, održavanje...! Detaljnije Sustavi za dojavu požara Distributer opreme ESSER za sustave dojave požara, projektiranje, izvođenje, održavanje...! Detaljnije Zaštitna oprema Distributer osobne zaštitne opreme Portwest...! Detaljnije Obnovljivi izvori Izrada elaborata, idejnih rješenja, projekata, izgradnja, upravljanje i održavanje...! Detaljnije Zaštita od požara Distributer opreme STAT-X za sustave gašenja kondenziranim aerosolom sukladno HRN EN 15276, projektiranje, ugradnja, održavanje...! Detaljnije
Go to Top
error: Sadržaj je zaštićen !!